SliKom - Web edukacija

Sadržaj ove web strane je posvećen prečicama sa tastature i uputstvima koja su od koristi korisnicima čitača i uvećivača ekrana.

Prečice za čitače i uvećivače ekrana

 1. JAWS - "Job Access With Speech":
  1. Prečice za JAWS 7.0 - Prevod: Zlatko Sobočan.
  2. Prečice za JAWS 4.51 - Prevod: Dejan Škrebić.
 2. NVDA - Nonvisual Desktop Access:
  1. Prečice za NVDA 2012.1 - Prevod: Gradimir Kragić.
 3. Mobile Speak / Talks:
  1. Mobile Speak / Talks - Prevod: Gradimir Kragić.

Prečice - programi

 1. Internet Explorer 8.0 - Priredio: Gradimir Kragić.
  1. Uvodni dio
  2. Prečice sa tastature u programu Internet Explorer
  3. JAWS komande za HTML
  4. "Internet Explorer" i stavke menija
  5. Dodaci
 2. Tipkovne kratice za Adobe Reader 9.0 - Priredio: Gradimir Kragić.
 3. Microsoft Products - Microsoft Products and Resources: Keyboard Assistance. (Engleski jezik).
 4. Prečice za Outlook Express - Prevod: Zlatko Sobočan.

Uputstva za čitače i uvećivače ekrana

 1. JAWS - "Job Access With Speech":
  1. Čitanje sadržaja ekrana - Autor: Gradimir Kragić.
  2. Letimično čitanje - Uputstvo za letimično čitanje teksta. Prevod i obrada: Dragan Miljojčić i Gradimir Kragić.
  3. Windows XP i JAWS - Prevod: Dragan Miljojčić.
  4. Uputstvo za kreiranje frejmova - Prevod: Dragan Miljojčić. ZIP file za preuzimanje.
  5. Uputstvo za pisanje skripta za JAWS - Prevod: Dragan Miljojčić. ZIP file za preuzimanje.
  6. Kurs za JAWS skript - Autor: Dragan Miljojčić. Kurs, od 27 lekcija. ZIP file za preuzimanje.
 2. NVDA - Nonvisual Desktop Access:
  1. Uputstvo za NVDA

Uputstva - programi

 1. Programi:
  1. Brisanje istorije - Autor: Gradimir Kragić. Brisanje istorije pregledanja Veb stranica u programu Internet Explorer.
  2. Outlook Express - Kreiranje accounta - Autor: Gradimir Kragić.
  3. Outlook Express 5.0 - Autor: Nijaz Škaljo.
  4. Message rules - Autor: Nijaz Škaljo. Postavljanje pravila za postupanje s porukama.
  5. Nero - Autor: Petar Vrdoljak. Narezivanje CD-a u programu Nero.
 2. Razno:
  1. Isključivanje računara - Autor: Gradimir Kragić. Uputstvo za pravilno isključivanje računara.
  2. Windows kontrole - Prevod: Dragan Miljojčić. Objašnjenje nekih Windows kontrola.
  3. Rečnik kompjuterskih pojmova - JAWS - Prevod: Dragan Miljojčić.
  4. Digitalizacija teksta - Seminarski rad: Gordan Radić. Uvod u arhivsku teoriju i praksu.

Verifikacija

Zadnja izmjena urađena: nedelja, 11. novembra 2012.

© SliKom 2002-2012

Ispravan HTML 4.01!

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0